نقش گردشگری برای ایجاد فرصت های شغلی در شهرهای ایران (پژوهش موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه گردشگری بزرگترین و متنو ع ترین صنعت دنیا به حساب می آید و توسعه این صنعت به ویژه در
کشورهایی که به دنبال دستیابی به رشد پایدار می باشند از اهمیت ویژ های برخوردار بوده و در ایجاد فرصت های
شغلی و ایجاد عدالت اجتماعی در تقسیم درآمدهای شهری توانایی زیادی دارد . شهر مقدس مشهد بهعنوان یکی از
ابرشهرهای مذهبی در خاورمیانه شناخته شده و به دلیل جاذبه های مذهبی، تاریخی و فرهنگی سالانه پذیرای
میلیون ها زائر و گردشگر مذهبی می باشد، لذا تحقیق فوق درصدد یافتن راهکارهایی مناسب در غالب برنامه ریزی
گردشگری زیارتی برای ایجاد فرصت های شغلی در شهر مشهد است. نتایج تحقیق نشان م یدهد مشهد مقدس
دارای پتانسی لهای بسیار قوی برای ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای ارزی و ریالی در پناه صنعت گردشگری مذهبی
است. عمده ترین راه های ایجاد اشتغال در این شهر، ایجاد توسعه زمینه های ورود گردشگران مذهبی داخلی و
خارجی به شهر مقدس مشهد، توسعه اقامتگاه ها و مؤسسات پذیرایی، توسعه وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی و
تجهیز تأسیسات بین راهی و نیز ایجاد سایت های کاریابی و بانک اطلاعات سیاحتی و دفاتر اطلا ع رسانی در داخل و
خارج کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of tourism in making job opportunities In the Cities of Iran (Seargh’s object: Mashhad)

نویسنده [English]

  • M Hafez-rezazadeh
چکیده [English]

Today, Tourism is considered as the biggest and the mist miscellaneous industry
in the world-Also it has a special importance for some Countries that are seeking to
achieve a stable growth. Tourism industry is not only a capable of making job
opportunities but also it can be as a outstanding role to make social equality in urban
incoming’s among the citizens of a place.
The holy Mashhad, is Known as one of the great religious cities in the Middle
East, and welcomes to millions of tourists and pilgrims for its religions, historical. So
the following research has an intention to find some solutions in making job
opportunities for tourism planning in Mashhad.
The result of the following research shows that the Mashhad has a very potential
capability in making job opportunities and also absorbing foreign currency in corns
throng tourism.
The most main ways at making a job opportunities, in this city are to paving the
ways to welcome more number of internal and foreign religious tourists, developing
and equipping the accommodation centers and entertaining institutes, developing both
Air transportation and Ground trans portative equipments, and also making a
employment offices, tourist information band and well-informed centers in the in side
and outside of country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religions tourism
  • Job opportunities
  • Pilgrimage planning tourist