اهمیت توجه به منطقه گرایی و نقش آن در توسعه کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه همگرایی منطقه ای باتوجه به عامل جغرافیا مورد توجه اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه به
طرح موضوع جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی بین کشورهای یک منطقه
جغرافیایی، کمترکشوری را در دنیا می توان یافت که برای توسعه خود به همگرایی منطقه ای توجه نداشته باشد .
کشورها اگر در یک گروه منطقه ای قرار گیرند بهتر می توانند منافع منطقه و کشورهای خود را تامین کند و ضعف ها و
نقصان های خود را برطرف نمایند . منطقه گرایی در حوزه جغرافیایی اروپا، الگوی نسبتا موفقی را به جهانیان ارائه
نمود که به دنبال آن مناطق دیگر کره خاکی از این الگو پیروی کردند. نفتا در آمریکای شمالی ، مرکوسور در آمریکای
لاتین، آسه آن در جنوب شرق آسیا، سارک در جنوب آسیا و چندین سازمان منطقه ای دیگر همه نشان از علاقه
کشورهای یک منطقه برای همگرایی بیشتر دارد . هر چند در منطقه ای که کشور ما قرار گرفته سازمانی به نام اکو
تشکیل شده است ولی از آنجایی که اشتراکات لازم برای یک همگرایی منطقه ای فعلاً در بین اعضا وجود ندارد، در
طول بیش از یک دهه فعالیت موفقیتی برای این سازمان به دست نیامده است. با توجه به تحولات یکی دو سال اخیر
در منطقه خلیج فارس و اشتراکاتی که بین کشورهای این منطقه به ویژه در زمینه انرژی وجود دارد به نظر می رسد به
دور از تنش های گذشته، می بایستی در جهت هر چه بیشتری همگرایی سیاسی و اقتصادی قدم های مثبتی برداشت
تا به توان با همکاری با دیگر مناطق دنیا و سازمان های بین المللی مثل سازمان تجارت جهانی به اهداف مورد نظر
دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance (Significance) of Regionalism and its Role in Development

نویسنده [English]

  • A Farajizadeh
چکیده [English]

Today, the geographic factor of regional convergence has gained prominence in most
countries of the word. Considering the globalization of the world economy and the
need for more economic and political convergence among countries of a region, there
is hardly any country in the world that has not considered regional convergence in its
development plans.
Countries located in a specific regional group can protect their interests eliminate
their weaknesses and problems more easily.
In Europe, regionalism has proven to be successful and many other areas of the
world are following its example. “Nafta” in North America, “Mercosur” in Latin
America, “Asean” in Southeast Asia, “SAARC” in South Asia, and a multitude of
other organizations all indicate countries’ interests in regionalism. Although in the
region of our country, there has been an organization for some time OPEC- it has
rarely met success since the member countries do not share common interests.
With the recent events in the Persian Gulf during the past two years, common
interests have arisen among the countries of this region-especially in the matter of
energy. It seems that by reducing the former conflicts, if the necessary steps are taken
towards economic and political convergence, regional and inter- regional co-operation
will be enhanced with organizations such as the world trade Organization in order to
reach our goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional conrevgence
  • Globalization of the world economy
  • Asean
  • OPEC