بیلان آب اقلیمی 1 و تعیین تیپ های آب و هوایی در حوضه آبریز کشف رود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

حوضه ی آبریز کشف رود بخشی از حوضه ی اصلی قره قوم بوده که در شمال شرق استان خراسان واقع شده است .
در این حوضه بیلان آب اقلیمی و تیپ های آب و هوایی با تکیه بر عناصر هیدرواقلیم مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته اند. با توجه به مساله کمبود آب در کشور به ویژه استان خراسان و محدوده مورد مطالعه، هرگونه پژوهش و
بررسی در خصوص تعیین بیلان آب اقلیمی می تواند در نحوه صحیح کاربری اراضی و استفاده بهینه از منابع آب
سطحی و زیرزمینی حائز اهمیت باشد.
اهداف اساسی این مقاله عبارتند از : الف- محاسبه بیلان آب اقلیمی در حوضه و ب - تعیین تیپ های آب و
هوایی در محدوده مورد مطالعه . با توجه به آنالیز بیلان آب در حوضه کشف رود، مشخص گردید که به موازات کاهش
بارندگی و افزایش دما، میزان تبخیر و تعرق به شدت افزایش یافته و کمبود شدیدی از نظر نیاز آب در دوره گرم
سال وجود دارد . به طوری که مجموع تبخیر و تعرق ماه های تابستان یا میزان تمرکز تابستانی تبخیر و تعرق ماه های
55 درصد میزان کل سالانه بوده است . فقر خاک از / 53 تا 9 / تابستان یا میزان تمرکز تابستانی تبخیر و تعرق بین 4
نظر ذخیره آب در اواخر بهار و سراسر تابستان و اوایل پاییز ضرورت یک سیستم آبیاری کارآمد را می طلبد. طبق
روش تورنت ویت 2 عمده ترین تیپ های آب و هوایی در سطح حوضه از نوع خشک و نیمه خشک همراه با مازاد آب
بسیار کم می باشد.
نتایج حاصله از مطالعه بیلان آب اقلیمی در حوضه کشف رود مشخص می سازد که مازاد آب متعلق به دوره
سرد سال بوده که البته حجم زیادی از آن به هدر می رود. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک که
حاکم بر منطقه می باشد، ارائه برنامه آبیاری در اولویت کارهای اقتصادی در زمینه بهره برداری از منابع آب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water balance of climatic and climatic types in kashf-roud basin

نویسندگان [English]

  • H Ghanbarzadeh
  • Z Jafarpour
چکیده [English]

Kashf roud basin is a section of qara – quran basin which is located in the northeast of
khorasan. Water balance and climatic type of this basin are to be analysed on the basis
of hydroclimatic elements wite regard to water defesit in khorasan, research in the
balance of water of the region becomes of great significance for the correct use of land
and use of surface as well as ground water resources of the region.
The present research aims at
(1) the balance of climatic waters of the said baisin; and
(2) at indentificatoin of climatic types of the area under in vestigation.
Analysis of the water balance of the kashf roud basin demonstrates that alongside the
reducation of rainfall evaporation strongly increases and result in the rise of need for
water in the warm seasons, to the extent that rate of evaporation during summer
months research 53.4 to 55.9 of the entir anume. Low quality of land for preservation
summer priod requires on efficient system of irrigation.
According tornth wite the most important climatic types in the region are arid or semi
arid with the objectives of this article are
i) to calculate the water balance climatic water budget of the basin, and …
ii) to show climatic types of the region.
By analyzing the water balance in the kashaf rud Basin, whit the decrease of
precipitation and in crease in temoerature, evaporation increases rapidly and a
profound shortage of water is expericnd during thewarmer months of the year. The
summerrate of evaporation is between 53.4 to 55.9 percent of annual evaporation.
Since the soil is deficient of water from late spring to early autumn, an efficient
irrigation system is required.
According to the “thornthwaite” method, the major climatic types in the basin
are arid and semi-arid, with a scarce surplus of water.
The results of the study of climatic water budget in kashaf rud basin have shown
that water-surplus is only during the cold months of the year and most of it is wasted.
Considering the dry and semi-arid climate of the region, a comprehensive irrigation
plan should be in the first priority of economic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic water budget
  • Climatic type
  • Waterohed basin
  • Kashaf rud