علل و پیامدهای زمین ریخت شناختی شق های زمین در اشکذر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ناحیه اشکذر یزد طی دو دهه اخیر شاهد شکاف هایی در سطح زمین بوده است که در بعضی موارد برای ساکنین این ناحیه خسارت هایی را وارد نموده است. این شکاف ها بعضی از اشکال ریخت شناسی قبلی از قبیل نبکاها و تلماسه ها را تحت تأثیر قرار داده اند همچنین مجاری و گودال هایی را در سطح زمین به وجود آورده اند که تجمع آب در مواقع بارندگی هستند. این شکاف ها با نشست زمین در سطح زمین پدید می آیند. بررسی های آماری از قبیل آنالیز واریانس، آزمون تیوکی کرامر و آزمونt  و همچنین بررسی های آزمایشگاهی و میدانی نشان می دهند که این نشست در نتیجه افت سطح آب زیرزمینی است، رخ داده است. اندازه گیری رشد ظاهری لوله جدار چاه ها و محاسبات به روش بوئر، مقدار نشست از سال 1352 تا 1380 در حدود 62 سانتی متر نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphologic Causes and Results of Earth Fissures in Ashkzar of Yazd

نویسندگان [English]

  • I Jabari
  • A Rezaeyan
چکیده [English]

Ashkzar region in Yazd province has been subjecting to fissures on the ground since
the last two decades.This has caused some damages to dwellers. The fissures have
affected some previous landforms as nebkhas and dunes and have made up some
gullies and depressions that they fill with water on rainfalls times. These fissures were
created by subsidence. Statistics analysis such as Analysis of variance, Tukey –
Kramer Analysis,and t-test, and also laboratory and field studies show that this land
subsidence was resulted from ground water overconsuming and then falling the water
table. The Subsidence rate is investigated through external coming up of pipes and
Bouwer (1978) method. According to, amount of subsidence obtained is estimated to
be about 62 cm from 1973 to 2001

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land subsidence
  • Earth fissures
  • Ashkzar of Yazd
  • Geomorphology