مورفومتری مخروط افکنه های حوضه میقان (اراک )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

 
مخروط افکنه ها یکی از برجسته ترین عنصر ژئومورفیک در مناطق حشک و نیمه خشک به شمار می روند. در حوضه میقان نیز به دلیل حاکمیت شرایط نیمه خشک، مخروط افکنه ها را در همه جا می توان دید. خود شهر اراک بر روی مخروط افکنه ای با شعاع 13 کیلومتر بنا شده است. در همین خصوص مخروط افکنه های بزرگ دیگری نیز در حوضه میقان وجود دارند که زمینه اسقرار روستاهای متعدد با زمین های کشاورزی حاصلخیز را فراهم آورده اند. در مقابل، مخروط افکنه های زیادی در بخش جنوب شرقی اراک تشکیل شده اند که هیچگونه مساعدتی برای بهره برداری محیطی ارائه نداده اند. دلیل این امر به درجه پایداری و ناپایداری مخروط افکنه ها ارتباط پیدا می کند. برای شناخت این مسائل یکی از کارهای مهم در بررسی های مخروط افکنه ها، بررسی خصوصیات مورفومتریک آن هاست. در این گونه بررسی ها، معمولاً خصوصیات شکل، مساحت و شیب مخروط افکنه ها با ویزگی های توپوگرافی و ژئومورفولوژی حوضه زهکش بالا دست آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این نوشته، این روابط با انتخاب 24 مخروط افکنه یکپارچه در حوضه میقان پی گیری شده و نتایج آن به صورت مدل های ریاضی و نمودارهای رگرسیونی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alluvial fans morphometric of Mighan Basin (Arak)

نویسنده [English]

  • M Alaee
چکیده [English]

Alluvial fans are one of the most important geomorphic features in arid and semi-arid
regions. In Mighan basin, because of it’s semi- arid conditions. The Alluvial fans can
be seen everywhere. The city of Arak is located on an alluvial fan that its Radial is 13
kilometers long. In regarding, there are other large alluvial fans in the Mighan basin
that are the location of a few villages and farms. In contrast, in south western of Arak,
there are many alluvial fans that didn’t provide and positive environmental condition.
This condition depends on stability of alluvial fans. For understanding these aspects of
alluvial fans, one should study their peculier morphometric characteristics. In such
studies, situation of shape, area and slope of alluvial fans, usually is analyzed with
geomorphology of their drainage basins. In this paper, results of the study between
area and slope of 24 alluvial fans with their drainage basins have been shown by
mathematical models and regression figures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Allulial fan
  • Morphometric
  • Mighan
  • Arak