ارزیابی روش تحلیل ماتریسی(سلولی) ( GIS ) در تعیین نواحی مستعد حرکت های دامنه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بررسی ناپایداری دامنه ای و تعیین مناطق مستعد حرکات دامنه ای توسط GIS در سال های اخیر مورد عنایت پژوهشگران بوده است، اما به رو ش های مورد استفاده در GIS توجه کافی نشده است. این مقاله در مطالعۀ ناپایداری دامنه ای در شهرستان سنندج، روش تحلیل ماتریسی (سلولی 1) را به کار گرفته است و مدلی مناسب در
خصوص تعیین مناطق مستعد به دست آورده است . روش تحلیل سلولی، ضمن آزمون مدل، توانسته است عوامل
مؤثر در ناپایداری دامنه ای را ارزیابی نماید و تغییرات اصلاحی در وزن ها و ضرایب ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Areas Prone to Slope Movements

نویسنده [English]

  • M Gahroodi
چکیده [English]

Investigating slope instability and determining areas prone to slope movements by
means of GIS has been considered by researchers in the past recent years; however,
sufficient attention has not been given to the methods employed in GIS.
The present article uses a cell analysis method in a slope instability study
conducted at Sanandaj Country, and has obtained an appropriate model for
determining prone areas. While testing the model, the cell analysis method has been
capable of assessing the factors influencing slope instability and creating modification
changes in weights and coefficients

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Slope movement
  • Modeling
  • Cell analysis