ارزیابی بیوکلیمای انسانی جنوبغرب دشت گرمسار به منظور ایجاد مجتمع توریستی- تفریحی با استفاده از شاخص ماهانی و ترجونگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شهرستان گرمسار به دلیل واقع شدن  در یک موقعیت خاص جغرافیایی ، شرایط توپوگرافی  و سامانه  ها ی جوی موثر بر منطقه شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است .به طوری که تغییرات فصلی  و روزانه  دما مشکلات  عدیده ای  را برای فعالیت های گردشگری  و به طور کلی ساکنین آن ایجاد نموده است .لذا ضرورت  بررسی شرایط بیوکلیمایی و تعیین مواقع آسایش اقلیمی  در طول روز  و ماههای مختلف سال و تهیه  یک تقویم گردشگری   احساس می گردد . در این رابطه با استفاده از داده های هواشناسی سینوپتیک  وضعیت بیوکلیمایی منطقه مورد بررسی قرار گرفت  و نتایج زیر حاصل شد .بهترین شرایط  بیوکلیمایی در منطقه  از نظر ضرایب راحتی  ترجونگ  برای حضور در فضای آزاد  دروضعیت  روزانه  ماههای فروردین  و مهر  با شرایط  بسیار مطلوب  و دلپذیر و در وضعیت شبانه نیز ماههای خرداد ،تیر  و مرداد همراه با احساس مطبوع و دلپذیر و آسایش بیوکلیمیایی تعیین شده است . بر اساس شاخص ماهانی وضعیت حرارتی روزانه در شش ماه از سال (از آبان ماه تا فروردین ماه) پائین تر از حد آسایش (سرد)، 2 ماه از سال ( ماه های اردیبهشت و مهر) در وضعیت آسایش مطلوب (راحت) و 4 ماه از سال ( از ماه خرداد تا ماه شهریور) بالاتر از حد آسایش (گرم) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of human Bio-climate the South West plain Garmsar using Mahani and Trijong Indicators in order to make tourist-resort complex

نویسندگان [English]

  • Davood Hasanabadi
  • Hasan Lashkari
چکیده [English]

The Garmsar city located in a particular situation because of geographical, topographical conditions and weather systems affecting the region is allocated to the special climatic conditions, environmental. So that changes daily and seasonal temperature problems for tourism activities and the general population has created. Therefore necessary to examine the conditions and situations Bio-climate climatic comfort throughout the day and different months of the year and prepare a calendar of tourism will be felt.
The data used in conjunction with synoptic weather conditions were studied and following results were obtained Bio-climate region. Bio-climate best in terms of the convenience factor Trijong to attend the open day in months  Farvardin and very good and pleasant Mehr terms and conditions of the night, the months of June, July and August with air conditioning and a pleasant feel and comfort is the Bio-climate. Mahan status indicators based on daily temperature in six months of the year (from November to April) below the comfort level (cold), 2 months of the year (the months of May and October) In good comfort (comfortable) and 4 months of the year (from June to September) than comfort is located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Bio-climate
  • plain Garmsar
  • tourist-entertainment complex
  • Mahani Indicator
  • Trijong Indicator