تحلیل اثرات توسعه گردشگری تجاری بر تغییرات کالبدی- فضایی شهرها با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ANP مطالعه موردی: شهر بانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

گردشگری فعالیتی است که در آن افراد برای مقاصد تفریحی و یا اقتصادی، به خارج از مکان زندگی خود مسافرت می‌کنند و خدمات و کالاهایی را برای مسافرین فراهم می‌آورد و شامل مخارجی است که بازدیدکنندگان متقبل پرداخت آنها می‌شوند. فضاهای شهری از دیرباز جذاب‌ترین فضاها به شمار می‌روند، زیرا که شهرها پیشرفته‌ترین و کامل‌ترین سکونتگاه‌های انسانی بوده و دربردارنده مراکز مهم اقتصادی، علمی، تفریحی، پزشکی و غیره هستند. گردشگری شهری طی دهه‌های اخیر تأثیرات شگرفی را بر توسعه فضایی شهرها و یا تغییرات فضایی شهرها داشته است. شهر بانه یکی از مناطقی است که در استان کردستان و طی چند سال اخیر شاهد تحول چشمگیری در بخش گردشگری بوده و باعث تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی و کالبدی – فضایی بسیاری در سطح شهر شده است. هدف از این تحقیق مشخص کردن ماهیت و نوع تأثیرگذاری گردشگری تجاری بر شهر بانه می‌باشد که دراین‌ارتباط شاخص‌هایی برای تحقیق تعیین گردیده است. هدف از کاربرد فرایند تحلیل شبکه نیز ارزیابی میزان تغییرپذیری هر یک از شاخص‌های تحقیق و اولویت‌بندی آنها بوده است. مشخص گردید که تبدیل کاربری مسکونی به تجاری (با امتیاز نرمال شده 546/0) در خوشه تغییر کاربری اراضی شهری، گزینه «ساخت مجتمع‌های تجاری/ پاساژ» (با امتیاز نرمال شده 510/0) در خوشه ساخت‌وساز مسکن و مجتمع‌های تجاری، زیرگروه «افزایش شهرک‌های مسکونی در اطراف شهر» (با امتیاز نرمال شده 473/0) در خوشه گسترش سطح شهر و گره «پارک» (با امتیاز نرمال شده 473/0) در خوشه ساخت مکان‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی دارای رتبه و امتیاز بیشتری نسبت به سایر گره‌ها در هر خوشه‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analyze impact of commercial tourism development on physicalspatial change cities by analytic process network model(ANP) case study: Baneh city

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nasiri
  • Ali Ahmadi
چکیده [English]

Urban tourism in recent decades has a significant impact on the spatial development or spatial
change of cities and urban. Baneh city is one of the areas in Kurdistan province has witnessed
a significant change in tourism sector in recent years And impact in changes in economic,
social, and physical in the city. The aim of this study was to determine the nature and impact
of business tourism is the city's Baneh and has been determined indices to investigate this
relationship. The application of network analysis to evaluate the variability of each of the
parameters and prioritize them. It was found that the conversion of residential to commercial
use (normalized score of 0/546) in the site-specific clusters of urban land development
business tourism in Baneh, Option "build commercial complexes" (a normalized score of
0/510) in cluster housing and commercial complexes, Under the "rise residential towns
around the city" (a normalized score of 0/473) in the cluster expansion of the city And nodes
'park' (normalized score 0/473) in clusters of residential areas, catering and entertainment out
more points than the other nodes in the cluster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercial tourism
  • physical – spatial change
  • Analytic Network Process
  • Baneh city