امکان سنجی کشت پنبه در جویملارستانبا استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

چکیده

انسان‌ها از گذشته های بسیار دور به این واقعیت مهم دست یافتند که برای گذران زندگی و گام نهادن به سوی ترقی به ایستی به عناصر تجارت، زراعت و صنعت توجه داشت. در قرون بعد ÷این باور ضرورت یافت که از میان سه عنصر یاد شده، کشاورزی و تولید مواد غذایی در اولویت قرار دارد. در این میان گیاه پنبه به عنوان یک محصول اساسی و استراتژیک از دیر باز مورد توجه بشر بوده است. این تحقیق به امکان سنجی کشت این محصول در جویم لارستان پرداخته است. و پارامترهای بارش، دما، رطوبت نسبی، آب و خاک را مورد بررسی و پردازش قرار داده است. سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی «GIS» نقشه‌های مورد نیاز تهیه و نسبت به تجزیه و تحلیل آنها اقدام لازم به عمل آمده است. به طور خلاصه نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که از میان عناصر اقلیمی، تاریخ کاشت و کیفیت آب می تواند بیشترین نقش را در امکان کشت پنبه در شهرستان دارا باشد. نتایج نشان میدهد شروع کشت پنبه در جویم 15 اردیبهشت و شروع زمان برداشت از 11 آبان میباشد. تلفیق و هم پوشانی نقشه‌های حاصل از عوامل اقلیمی و غیر اقلیمی نشان می‌دهد دشت جویم جزء مناطق مناسب کشت پنبه است. شرایط مورد نیاز برای کشت پنبه در این منطقه در حد مطلوب وجود دارد و یا اینکه به شرایط مطلوب بسیار نزدیک است. بنابراین با رعایت شروع زمان کشت و آگاهی یافتن کشاورزان از این مسئله، میتوان بهره برداری پنبه را در منطقه افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Cotton Cultivation in Joyom, Larestan Using Geographic Information System (GIS)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Moghali 1
  • Hasan Houshmand 2
چکیده [English]

People from the pasts very far reached to the fact that they have to make a living and moving toward progress must attention to the elements of trade, agriculture and industry. In the centuries that followed this necessary to believe that among the three elements mentioned, food production and agricultural have priority. The cotton plant as a basic and strategy product has long been attractive. This study investigated the feasibility study of cultivation in Joyom, Larestan, and the parameters of precipitation, temperature, relative humidity, water and soil is studied and analyzed. Then Using geographic information system (GIS) maps needed prepared and them has been analyzed. The results of this research suggest that the climate elements, planting dates and water quality can have the most important role in the cultivation of cotton in the Joyom city. The results show that the cultivation of cotton in Joyom is may 5 the start time and the crop November 11. The maps combination and overlapping due to the climatic and non-climatic factors show that the plain Joyom is area suitable for cotton cultivation. Requirements for cotton cultivation in this area is desirable or very close to favorable conditions. So with respect to the start time of planting and farmers' awareness of this issue, can increase the utilization of cotton in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility study
  • climate
  • Cotton
  • Geographic Information System (GIS)