آینده سیاسی سوریه و منافع استراتژیک ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

از زمانی که بحران سوریه درژانویه سال ۲۰۱۱ آغاز شده است، گمانه‌زنی‌های فراوانی درارتباط با تحولات و بحران سوریه از سوی کارشناسان وسیاستمداران ارائه شده است. درحالیکه که عناصرخارجی (آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی) برشدت ناآرامی‌ها در این کشور می‌افزایند، جمهوری اسلامی ایران از یک سو با نگاهی محتاطانه به این تحولات نگریسته و از سوی دیگر با درخواست‌های اصلاحات مردمی و در چهارچوب حاکمیت ملی تاجایی که منجربه تضعیف قدرت و امنیت ملی سوریه در مبارزه با رژیم صهیونیستی نشود حمایت می‌کند.  
مهمترین و شاید تنها هم پیمان منطقه‌ای سوریه درخاورمیانه ایران است و برای آنکه بتواند خط مقدم مقاومت در مقابل اسرائیل راحفظ کرده و جنبش‌های مقاومت را تقویت و حمایت نماید به همراهی حکومت سوریه نیاز دارد به همین دلیل سرنگون شدن حکومت بشاراسد برخلاف مصالح ایدئولوژیکی حکومت ایران است. درواقع سقوط دولت سوریه نوک پیکان مقاومت ایران را به عقب خواهد کشید و موقعیت منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. به همین دلیل راهبرد جمهوری اسلامی ایران درقبال مطالبات معارضان سوریه، تاکید بر بازگشت آرامش به این کشور، پشتیبانی قوی‌تر ازدولت جدید بشاراسد و عدم مداخله خارجی است. زیرا ضرورت‌های سیاسی ایران درسوریه مبتنی برحفظ منافع استراتژیک و تحت تاثیر اهمیت  نقش این کشور در معادلات سیاسی امنیتی منطقه بویژه درحوزه روابط با حزب اله، حماس و همچنین روند صلح اعراب بارژیم صهیونیستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

f

نویسندگان [English]

  • Naser Naji 1
  • Abdolreza Farajirad 2
چکیده [English]

Since January 2011 the Syrian crisis started, a lot of speculation in relation to developments in the Syrian crisis, politicians have been provided by the experts .  Islamic Republic of Iran at one hand while carefully the developments that foreign factors (America, Israel, Saudi Arabia) Add its intensity by the shared memory demands Syria reform framework as far as national sovereignty and security, resulting in the weakening of national power struggle in Syria has Not supported diet . The most important and perhaps the only regional ally Syria, Iran and the Middle East to the forefront of resistance Israel maintaining and strengthening resistance movements and to support the Syrian government needs to accompany the reason Ousting of Bashar al-Assad's government against the interests of the Iranian regime's ideology .  Actually fall Arrowhead Syrian government will take back the Iranian Resistance will undermine Iran's regional position . 's Why the strategy Iranian strategy against opponents of Syria's demands, insisting on the return of peace to the country, the new government stronger support Bashar al-Assad And no foreign intervention .  Because of political necessity based on Maintaining strategic interests in Syria under the influence of the political equation of the country's security in the region, particularly in the field of relations with Hezbollah, Hamas and the Israeli-Arab peace is diet .

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy . Geopolitics . Providence . Syria's . foreign policy