نویسنده = مشیری، سید رحیم
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی مطالعه موردی: آهار- شهرستان شمیران

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 1-26

سید رحیم مشیری؛ مسعود مهدوی؛ زهرا جلالی کله سر


3. جایگاه عرصه های عمومی و همگانی در ایجاد هویت در شهرهای جدید «نمونه‌ی موردی شهر جدید پرند»*

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1390، صفحه 1-18

سید رحیم مشیری؛ آزیتا رجبی؛ سیده فضه جعفرنژاد شورکائی


4. نقش اکوتوریسم در توسعه‌ی پایدار و روستایی مطالعه‌ی موردی شاندیز (خراسان رضوی)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 1-17

سید رحیم مشیری؛ سیداحمد سید ابوسعیدی


5. بررسی و تحلیل آثار و نتایج اسکان عشایر(نمونه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1388، صفحه 1-13

احمد رحیمی؛ سید رحیم مشیری


6. توسعه پایدار شهری "نمونه موردی شهر ایلام"

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1387، صفحه 1-12

جواد رحیمی مقدم؛ سید رحیم مشیری