نویسنده = پیشگاهی فرد، زهرا
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی و بازنمایی حوزه های ایستا و پویا در جغرافیای انتخابات استان گیلان

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 125-141

زهرا پیشگاهی فرد؛ رقیه شریفی چابکی


2. انتخابات و مسیر مشارکت سیاسی مردم در استان خوزستان

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 77-90

زهرا پیشگاهی فرد؛ امیر حدادپور


3. ماهیت حفره های دولت در ایران

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 31-47

زهرا پیشگاهی فرد؛ ناصر رضائی؛ عمران علیزاده


4. اثرات متقابل قدرت، سیاست و جغرافیا در تنگه های مهم جهان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1388، صفحه 43-68

نسرین خانیها؛ زهرا پیشگاهی فرد


6. تاُثیر فرایند جهانی شدن فرهنگ بر هویت های مکانی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1387، صفحه 85-96

زهرا پیشگاهی فرد؛ ام البنی پولاب


7. اهمیت ژئوپولتیک زیس تمحیطی در جهان امروز

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1386، صفحه 22-28

زهرا پیشگاهی فرد؛ عمران علیزاده