نویسنده = سعید امانپور
ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری شهر اهواز با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری

دوره 18، شماره 72، اسفند 1400، صفحه 65-82

10.30495/sarzamin.2022.63301.1993

سعید امانپور؛ خاطره رمضان پور اسعدیه؛ سیده معصومه رضوی؛ زهرا محقق


بررسی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تاکید بر عوامل موثربررضایتمندی گردشگران(نمونه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی)

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، خرداد 1392، صفحه 15-32

کرامت ا… زیاری؛ سعید امانپور؛ محمدرضا امیری فهلیانی