نویسنده = مهدوی، مسعود
تعداد مقالات: 7
1. جستاری بر شناخت نقش تعاملی اثرات روستا-شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، بهار 1391، صفحه 45-54

محمد یارمند؛ مسعود مهدوی


2. ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی مطالعه موردی: آهار- شهرستان شمیران

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 1-26

سید رحیم مشیری؛ مسعود مهدوی؛ زهرا جلالی کله سر


4. توسعه انسانی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهمئی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 21-32

منوچهر جوانمردی؛ مسعود مهدوی


5. تحلیل کاربری اراضی شهر آمل

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 11-24

مسعود مهدوی؛ علی توکلان


6. فضا، آمایش سرزمین و توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1388، صفحه 25-42

مسعود مهدوی؛ آئیژ عزمی


7. ارزیابی مدل لاری در پیش بینی اشتغال و جمعیت شهر سنندج

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، پاییز 1387، صفحه 25-34

دکترعثمان باقدم؛ اکبر پرهیزکار؛ مسعود مهدوی