نویسنده = فریده اسدیان
تعداد مقالات: 6
1. تحلیلی بر اقتصاد غیررسمی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: استان کردستان)

دوره 18، شماره 69، بهار 1400، صفحه 61-80

مصطفی نانکلی کل آبادی؛ علیرضا عباسی سمنانی؛ فریده اسدیان


4. امکان سنجی کشت محصول گندم با استفاده از منطق بولین (مطالعه موردی: شهرستان شوش)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 1-14

فریده اسدیان؛ رضا برنا؛ عاطفه حسن غلامعلی