نویسنده = ابوالفضل معینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بین تراکم زهکشی ومقدارفرسایش (مطالعه موردی: پنج حوزه‌ آبخیز در استان اردبیل)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 67-75

ابوالفضل معینی؛ نازآفرین کرمی زرندی؛ ابراهیم پذیرا


3. پهنه‌بندی فرسایش خندقی در حوزه آبخیز طرود فیروزکوه

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، پاییز 1390، صفحه 107-119

زهرا عرب قشقایی؛ داود نیک کامی؛ صمد شادفر؛ ابوالفضل معینی