نویسنده = جلیل الدین سرور
تعداد مقالات: 5
1. شواهد ژئومورفولوژی یخچالی پلئیستوسن در دامنه شمالی کوه خَشچال (البرز غربی)

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، پاییز 1390، صفحه 51-69

جلیل الدین سرور؛ نیما فرید مجتهدی


2. معرفی مخاطرات طبیعی حوضه آبخیز شفارود شهرستان رضوانشهر

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 135-154

رفعت شهماری اردجانی؛ محمد رضا ثروتی؛ جلیل الدین سرور


3. تغییر مسیر رود خانه سفید رود بر روی دلتای آن (از سال 1382 تا سال 1387)

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1387، صفحه 83-106

جلیل الدین سرور


4. تحولات ژئومورفولوژیکی دلتای پل رود شرق گیلان (از کواترنر تا امروز)

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1386، صفحه 89-107

جلیل الدین سرور؛ بهمن رمضانی


5. شواهد پدیده های یخچالی کوهستانی پلئیستوسن در ارتفاعات بزابن و بزاکوه (شرق گیلان)

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 12)، زمستان 1385، صفحه 76-89

جلیل الدین سرور؛ نیما فرید مجتهدی