نویسنده = مهرداد نوابخش
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثرات زیست محیطی و رشد فیزیکی شهر ملایر

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 1-11

مهرداد نوابخش؛ سمیه صفی


2. مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1387، صفحه 1-13

مهرداد نوابخش؛ مجید کفاشی


3. رشد و توسعه شهرنشینی در ایران "با تاکید بر فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی"

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1386، صفحه 3-14

مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


4. توسعه پایدار شهری : مروری بر مفاهیم، روندها و رویدادها

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1386، صفحه 3-9

مهرداد نوابخش؛ سید رحمان اقبالی


5. روند تحولات شهرنشینی در ادوار تاریخی

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1385، صفحه 3-18

مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی