نویسنده = عزتی، عزت الله
تعداد مقالات: 4
1. بررسی توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، پاییز 1390، صفحه 17-30

دکتر اسماعیل قادری؛ عزت الله عزتی؛ شکوفه حسین پور


3. بسط ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه عربی با ترسیم مدل بسط در مدیترانه شرقی*

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 1-20

علی بختیار پور؛ عزت الله عزتی


4. رویکردهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درحوزه خلیج فارس

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، زمستان 1386، صفحه 53-64

عزت الله عزتی؛ نبی الله رشنو