نویسنده = نظریان، اصغر
تعداد مقالات: 10
1. بررسی چالش های توسعه پایدار شهر قزوین از منظر عدالت فضائی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 37-54

محمود داوران؛ اصغر نظریان


2. چالش ها و راهبردهای توسعه‌ی اجتماع محور منطقه‌ی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1393، صفحه 17-36

محمد علی رجایی ریزی؛ اصغر نظریان؛ رحیم سرور


3. تحلیلی کمی بر روند توسعه پایدار شهر ملایر با استفاده از تکنیک موریس

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1392، صفحه 1-14

سید داود موسوی؛ اصغر نظریان


5. مدیریت شهری و بازتاب آن در مشارکت شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان)

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1391، صفحه 3-19

سمیه صفی؛ اصغر نظریان


6. عوامل موثر در مدیریت و ساخت مسکن شهری

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1387، صفحه 27-44

محمود رحیمی؛ اصغر نظریان


7. شهرنشینی در حال دگرگون و جایگاه شهرهای کوچک تجربه ایران

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1386، صفحه 33-55

اصغر نظریان


8. بررسی روند تغییرات کالبدی و کارکردی بافت قدیمی شهر تهران با تاکید بر ناحیه 4 منطقه 11

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 12)، زمستان 1385، صفحه 28-49

اصغر نظریان؛ ابوالفضل مشکینی؛ نرگس احمدی فرد


10. منطقه کلان شهری و بازتاب فضایی آن مورد تهران

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1384، صفحه 30-47

اصغر نظریان