نویسنده = قربانی نژاد، ریباز
تعداد مقالات: 5
1. امکـان سنجـی توسعـه روستایـی در استـان کهگیلویـه و بویـراحمـد با استفـاده از روشPROMETHEE

دوره 18، شماره 69، بهار 1400، صفحه 24-43

محمد غیجی؛ علی شمس الدینی؛ وحید بارانی پسیان؛ ریباز قربانی نژاد


2. راهبردهای منطقه‌گرایی ایران در قفقاز در برابر روسیه بر اساس تئوری بازی‌ها

دوره 17، شماره 67، پاییز 1399، صفحه 36-54

مصطفی هاشمی؛ ریباز قربانی نژاد؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمد حسن نامی


3. ارزیابی و سنجش وضعیت توسعه در استان کرمانشاه با تاکید بر سیاست منطقه گرائی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 18-32

علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور


4. ظرفیت سنجی نهادی صیانت و توسعه پایدار حریم منطقه 19شهر تهران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 61-77

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


5. نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان

دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 93-108

مسلم بشیراحسن؛ ریباز قربانی نژاد