کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 21
1. ارزیابی و تحلیل ابعاد تاب‌آوری منطقه 10 شهر تهران

دوره 17، شماره 65، بهار 1399، صفحه 39-64

رضا زلفی ورزقانی؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی


7. چالش ها و راهبردهای توسعه‌ی اجتماع محور منطقه‌ی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1393، صفحه 17-36

محمد علی رجایی ریزی؛ اصغر نظریان؛ رحیم سرور


8. روند توسعه اقتصاد روستایی ، مطالعه موردی: دهستان میان جوین سبزوار

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1391، صفحه 29-43

کاظم جاجرمی؛ ام البنین نوباغی


9. چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 43-67

اکبر پرهیزکار؛ علی فیروزبخت


11. نقش اکوتوریسم در توسعه‌ی پایدار و روستایی مطالعه‌ی موردی شاندیز (خراسان رضوی)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 1-17

سید رحیم مشیری؛ سیداحمد سید ابوسعیدی


12. تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 41-50

کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی


13. بررسی توان های محیطی و نقش آن در توسعه روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مهاباد

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 1-12

دکتر مسعود مهدوی؛ محمدامین محی الدینی


14. فضا، آمایش سرزمین و توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1388، صفحه 25-42

مسعود مهدوی؛ آئیژ عزمی


16. توسعه پایدار شهری "نمونه موردی شهر ایلام"

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1387، صفحه 1-12

جواد رحیمی مقدم؛ سید رحیم مشیری


17. رشد و توسعه شهرنشینی در ایران "با تاکید بر فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی"

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1386، صفحه 3-14

مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


20. تنگناهای طبیعی توسعه شهر لار (جنوب استان فارس)

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، زمستان 1383، صفحه 3-22

محمدرضا ثروتی


21. مهاجرت و عوامل زمینه ساز آن در ایران

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، بهار 1383، صفحه 34-50

حبیب اله زنجانی