کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران

دوره 17، شماره 66، تابستان 1399، صفحه 70-92

مرتضی حیدری؛ جمیله توکلی نیا؛ بتول مجیدی خامنه


4. ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید پرند)

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 1-15

علی شماعی؛ امین شهسوار


6. سنجش کیفیت زندگی مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی (مطالعه موردی: روستای فیروزآباد)

دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 77-92

حسین حاتمی نژاد؛ یعقوب ابدالی؛ احسان علی پوری