کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 5
1. تحلیلی بر عوامل کلیدی در کیفیت بصری جداره‏های بناهای مسکونی دورۀ قاجار شهر تبریز

دوره 18، شماره 69، بهار 1400، صفحه 1-23

آرزو میرزایی؛ اسداله شفیع زاده؛ آینور ناصری


2. امکان‌سنجی مؤلفه‌های دلبستگی و توسعه پایدار در طراحی فضاهای مسکونی نمونه موردی: شهر تبریز

دوره 17، شماره 65، بهار 1399، صفحه 65-79

مریم ستارپور؛ محمدرضا بمانیان؛ حمیدرضا صارمی


3. تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1393، صفحه 17-32

بلال محسن زاده هریس؛ عبدالرضا فرجی راد


4. تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 41-50

کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی


5. پهنه بندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تابستان 1385، صفحه 111-127

شهرام روستایی؛ بهروز ساری صراف