کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 12
4. مکان‌یابی و تعیین محدوده قابل توسعه شهر کوهدشت با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1393، صفحه 77-88

حجت اله پاشاپور؛ مصطفی توکلی نغمه؛ ابوالفضل نوری؛ الناز رضائی


7. پهنه‌بندی فرسایش خندقی در حوزه آبخیز طرود فیروزکوه

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، پاییز 1390، صفحه 107-119

زهرا عرب قشقایی؛ داود نیک کامی؛ صمد شادفر؛ ابوالفضل معینی


8. پهنه بندی خطر وقوع حرکتهای توده ای با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صفارود)

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 67-77

امیر اسحاقی؛ بهارک معتمدوزیری؛ سادات فیض نیا


9. آشکارسازی تغییرات لندفرم های ساحلی منطقه عسلویه

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1388، صفحه 59-65

علی نعیمی نظام آباد؛ منیژه قهرودی تالی؛ محمد رضا ثروتی


10. پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش جاده ارتباطی اردبیل- آستارا با استفاده ازGIS

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1387، صفحه 113-124

فریبا اسفندیاری درآباد