کلیدواژه‌ها = پایداری
ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری شهر اهواز با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری

دوره 18، شماره 72، اسفند 1400، صفحه 65-82

10.30495/sarzamin.2022.63301.1993

سعید امانپور؛ خاطره رمضان پور اسعدیه؛ سیده معصومه رضوی؛ زهرا محقق


تحلیل عوامل توسعه یافتگی گردشگری در منطقه ارسباران (نمونه موردی شهرستان هوراند)

دوره 17، شماره 68، بهمن 1399، صفحه 36-58

احمد مهدی زاده؛ رحمت محمد زاده؛ بشیر بیگ بابایی


طراحی شهری جدید پارک جهت رشد و پرورش خلاقیت کودکان

دوره 16، شماره 64، بهمن 1398، صفحه 131-155

زینب سادات میرحبیبیان حسینی؛ نسیم اشرافی


تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، آذر 1389، صفحه 41-50

کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی


شهرها، گلخانه های جهانی

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، بهمن 1384، صفحه 105-119

زهره فنی