کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل عوامل توسعه یافتگی گردشگری در منطقه ارسباران (نمونه موردی شهرستان هوراند)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1399، صفحه 36-58

احمد مهدی زاده؛ رحمت محمد زاده؛ بشیر بیگ بابایی


2. سنجش عملکرد مدیریت شهری در پایداری محیط زیست (مطالعه‌ی موردی: منطقه 2 شهر اهواز )

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 115-128

مسعود صفایی پور؛ مریم آزادبخت


3. تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 41-50

کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی


4. شهرها، گلخانه های جهانی

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1384، صفحه 105-119

زهره فنی