کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
تعداد مقالات: 8
1. استخراج عوارض سطح زمین از تصاویر سنجنده OLI

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 17-30

محمد ملکی؛ سید محمد توکلی صبور


4. بررسی ژئومورفولوژی تاقدیس گزه وتاثیر آن بر منابع آبی منطقه * (مغرب هرمز گان و جنوب شرق فارس)

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1387، صفحه 117-130

عبدالله لاوری نیا؛ دکترمحمدرضا اصغری مقدم


5. تحولات ژئومورفولوژیکی دلتای پل رود شرق گیلان (از کواترنر تا امروز)

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1386، صفحه 89-107

جلیل الدین سرور؛ بهمن رمضانی


6. پهنه بندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تابستان 1385، صفحه 111-127

شهرام روستایی؛ بهروز ساری صراف


8. مورفومتری مخروط افکنه های حوضه میقان (اراک )

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، تابستان 1383، صفحه 68-78

محمود علائی طالقانی