کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر زیرساخت‌ها و رویدادهای ورزشی (مطالعه موردی:‌ ورزش اسکی)

دوره 17، شماره 65، بهار 1399، صفحه 79-95

سید مصطفی طیبی ثانی؛ شراره نوروزی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل


3. بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم)

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 91-103

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ مهدیه فاتحی


4. ارتباط تغییر اقلیم و پدیده ENSO و تاُثیر این پدیده بر نوسانات دما در استان خراسان

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، بهار 1384، صفحه 78-87

علیرضا شهاب فر؛ محمد معتمدی؛ کوروش احترامیان


5. آشکارسازی تغییر اقلیم محلی به کمک بررسی نوسانات زمانی روزهای یخبندان (مطالعۀ موردی مشهد)

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، پاییز 1383، صفحه 81-91

علیرضا شهاب فر؛ سهراب محمدنیا قرایی؛ محمد معتمدی