کلیدواژه‌ها = اکوتوریسم
تعداد مقالات: 7
3. نقش اکوتوریسم در توسعه‌ی پایدار و روستایی مطالعه‌ی موردی شاندیز (خراسان رضوی)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 1-17

سید رحیم مشیری؛ سیداحمد سید ابوسعیدی


7. شناخت نواحی آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) سواحل گیلان

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، بهار 1385، صفحه 12-22

بهمن رمضانی