کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
تعداد مقالات: 5
1. اولویت بندی عوامل و مقوله های موثر بر تقاضای گردشگران خارجی

دوره 16، شماره 61، بهار 1398، صفحه 1-16

صیاد ایرانی هریس؛ مجیدولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی


2. امکان ‌سنجی صنعت توریسم در شهر خرم آباد بر اساس مدل تحلیلی SWOT

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 75-90

پروانه زیویار؛ سمیه تیموری؛ مصطفی نوروزی


3. تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 63-80

سیما بوذری؛ ابراهیم خلیفه؛ مجتبی بابکی نژاد


4. بررسی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تاکید بر عوامل موثربررضایتمندی گردشگران(نمونه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی)

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 15-32

کرامت ا… زیاری؛ سعید امانپور؛ محمدرضا امیری فهلیانی


5. رویکردهای تحلیلی در توسعۀ پایدار گردشگری شهری

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 29-40

عبدالرضا فرجی راد؛ سیده ژاله سید نصیری