کلیدواژه‌ها = تکتونیک جنبا
تعداد مقالات: 2
1. ژئومرفولوژی کویر درانجیر

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1387، صفحه 79-97

محمدرضا نوجوان؛ سید حسن صدوق


2. تحلیل مورفوتکتونیکی تاقدیس نار (شمال غرب لامرد)

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 12)، زمستان 1385، صفحه 61-75

سید احمد علوی؛ رضا درخشانی؛ علی حق شناس