کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: اتصال لکه‌های پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی یک الگوی مناسب پوشش گیاهی برای حفاظت و احیاء حوزه آبخیز تجن با استفاده ازTOPSIS و AHP

دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 89-101

فاطمه رجائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبوالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ علی رضا مساح بوانی؛ مصطفی قلی پور