کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
چالش های پیش روی شهرنشینی نامتعادل در ایران

دوره 18، شماره 72، اسفند 1400، صفحه 41-64

10.30495/sarzamin.2022.19809

مسعود صفایی پور؛ محمدرضا امیری فهلیانی؛ کاظم دنان


توسعه پایدار نواحی منطقه 4 شهر تهران با تاکید بر حکمروایی خوب شهری

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1399، صفحه 130-151

محسن محمدی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حسین مجتبی زاده


ظرفیت سنجی نهادی صیانت و توسعه پایدار حریم منطقه 19شهر تهران

دوره 15، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 61-77

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در راستای احیاء بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

دوره 15، شماره 57، خرداد 1397، صفحه 89-104

رحیم سرور؛ مجید اکبری؛ سید چمران موسوی؛ وحید بوستان احمدی


بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 43-60

حسین مختاری هشی؛ نرگیس وزین؛ مصطفی قادری حاجت


بررسی و تحلیل عوامل طبیعی موثردر توسعه مناطق بیابانی و خشک

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، بهمن 1393، صفحه 61-76

سعید کامیابی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمیدرضا ملکی


عواقب زیست محیطی کاهش سطح آب دریاچه ارومیه و راهکارهای نجات آن

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، بهمن 1392، صفحه 81-96

محمد علی احمدیان؛ سمیرا اصغری


چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، دی 1390، صفحه 43-67

اکبر پرهیزکار؛ علی فیروزبخت


ارزیابی بیمه محصولات کشاورزی ایران با رویکرد کشاورزی پایدار

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، آبان 1390، صفحه 69-83

حمدا... پیشرو؛ پروانه عزیزی؛ روزا آذرکمند


نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر مشهد

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، اردیبهشت 1389، صفحه 41-52

مریم مرادی؛ بیژن رحمانی


بررسی و تحلیل آثار و نتایج اسکان عشایر(نمونه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1388، صفحه 1-13

احمد رحیمی؛ سید رحیم مشیری


مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، بهمن 1387، صفحه 1-13

مهرداد نوابخش؛ مجید کفاشی


نقش گردشگری پایدار روستایی در توسعه پایدار روستاها (مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت)

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تیر 1387، صفحه 13-22

مجتبی قدیری معصوم؛ معصومه پازکی


توسعه پایدار شهری "نمونه موردی شهر ایلام"

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، اردیبهشت 1387، صفحه 1-12

جواد رحیمی مقدم؛ سید رحیم مشیری


توسعه پایدار شهری : مروری بر مفاهیم، روندها و رویدادها

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، اردیبهشت 1386، صفحه 3-9

مهرداد نوابخش؛ سید رحمان اقبالی