موضوعات = جغرافیای سیاسی
تحلیل نظام ژئو کالچر جهانی در قرن بیست و یکم و تاثیر آن بر تعاملات قومی در آسیای جنوب غربی

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1398، صفحه 101-123

مسعود طاهری؛ غلامحسن حیدری؛ عزت اله عزتی


مدل‌یابی ساختاری عوامل استقلال‌خواهی مناطق جدایی‌طلب و تأثیر آن بر افزایش جنبش‌ها

دوره 15، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 97-116

دلشاد خضری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت الله عزتی


تبیین موقعیت حکومت علویان سوریه پس از وقوع بحران

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 1-20

ابوطالب احمدی ارکمی؛ غلامحسن حیدری؛ عبدالرضا فرجی راد


بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 43-60

حسین مختاری هشی؛ نرگیس وزین؛ مصطفی قادری حاجت


مجالس منطقه ای حلقه مفقوده سیستم قانون گذاری در ایران

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 101-113

عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ جعفر حصاری نژاد