موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تعداد مقالات: 9
3. نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی ـ اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان نقده)

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 67-81

شمسی صالح پور؛ اصغر عزیزی؛ خدیجه کریمی؛ زری قاسمیان


6. عوامل مؤثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 31-41

شقایق حافظی زاده؛ حمید جعفری