موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سطح‌بندی و سنجش درجه‌ی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1398، صفحه 37-52

سید علی حسینی؛ محمدامین فرجی؛ محمد ظهیری؛ سیده مریم حسینی


بررسی میزان برخورداری شهرستان های استان اصفهان از خدمات بهداشتی – درمانی با استفاده از تکنیک پرومته

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1398، صفحه 75-90

محسن شایان؛ حمید برقی؛ اعظم رضایی؛ فرخنده سلمانپور


ارایه مدلی فرهنگی جهت توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری به روش کیفی

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1398، صفحه 125-138

سید محمود هاشمی؛ شهرام علی پور؛ محسن عامری شهرابی


ظرفیت سنجی نهادی صیانت و توسعه پایدار حریم منطقه 19شهر تهران

دوره 15، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 61-77

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


ارزیابی مکان تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد و انتخاب مکان بهینه

دوره 15، شماره 59، آبان 1397، صفحه 51-70

عاطفه صداقتی؛ حمید طالب خواه


تحلیل معیارهای مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: تهران

دوره 15، شماره 58، شهریور 1397، صفحه 17-30

پویا امیری؛ مهدی میرزاپور


تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهر اهواز با استفاده از مدلهای ترکیبی

دوره 15، شماره 58، شهریور 1397، صفحه 83-99

علی اصغر عبدالهی؛ مجتی سلیمانی دامنه


اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در راستای احیاء بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

دوره 15، شماره 57، خرداد 1397، صفحه 89-104

رحیم سرور؛ مجید اکبری؛ سید چمران موسوی؛ وحید بوستان احمدی


تحلیلی بر شبکه و نظام سلسله مراتب شهری استان خوزستان

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 85-102

رحیم سرور؛ محمد امین جرفی


اثرآزاد سازی تجاری بررشد اقتصادی شهرهای ایران

دوره 14، شماره 55، آبان 1396، صفحه 17-36

احمد علی اسدپور


تاب آوری شهری چارچوبی الزام آور برای مدیریت آینده شهرها

دوره 14، شماره 55، آبان 1396، صفحه 81-95

فرخ نامجویان؛ محمد تقی رضویان؛ رحیم سرور


ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید پرند)

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 1-15

علی شماعی؛ امین شهسوار


ارزیابی کاربری فضای سبز شهری، در فرایند توسعه پایدار (مطالعه موردی: اسلامشهر)

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 61-82

نعمت حسین زاده؛ الهام امینی؛ زینب یعقوب پور؛ مجید نقوی


ارزیابی و تحلیل ابعاد اجتماعی حاشیه‌نشینی در کلانشهرها (مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین شیراز)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1395، صفحه 57-75

میثم رضایی؛ رسول بلاغی؛ علی شمس الدینی؛ فاطمه شاعر؛ سعید ماندنی