موضوعات = شهرسازی - معماری
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه تطبیقی تجارب پردازه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی شهری در شهرهای منتخب جهان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 29-44

محمدرضا هاشمی؛ اسماعیل شیعه؛ حسین ذبیحی


7. تجلی هندسه و تناسبات در بناهای سنتی معماری ایران در محدوده جغرافیایی آذربایجان

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 115-130

نسیم نجفقلی پور کلانتری؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب