ارزیابی و تحلیل ابعاد اجتماعی حاشیه‌نشینی در کلانشهرها (مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه سلمان فارسی کازرون

3 دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

4 دانشگاه تهران

چکیده

یکی از معضلاتی که امروزه گریبان گیر بیشتر شهرهای جهان است ظهور و شکل گیری پدیده حاشیه نشینی است. حاشیه نشینی از جمله عوامل تهدید کننده کیفیت زندگی و بر هم زننده تعادل اجتماعی در شهرها به حساب می آید. این پدیده یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای عمومی، ترس یا احساس ناامنی در مکان‌ها و فضاهای شهری است و نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می‌کند. با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی، هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می‌نماید. امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج حاشیه نشینی در شهرها مطالعه این موضوع، عوامل مؤثر برآن و راهکارهای تقویت احساس بالندگی اجتماعی و امنیت اجتماعی در شهرها ضرورت یافته است. در پی چنین ضرورتی پژوهش حاضر بر آن است تا با تأکید بر مسأله حاشیه نشینی به بررسی و تحلیل اثرات اجتماعی آن در شهر شیراز بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه اطلاعات جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزارSPSS وArc GIS اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluate and analyze the social dimensions of marginalization in metropolises (Case Study: Shiraz marginal neighborhoods)

چکیده [English]

One of the problems that most cities of the world today involve the emergence and formation of the slum. Marginalization of the factors threatening the quality of life and social balance in towns considered disruptive. This phenomenon is one of the most important factors threatening the people in public spaces, fear or insecurity in places and urban spaces and vitality and health in daily life disrupted. By creating an obstacle to cultural development and public participation, high costs it imposes on society. Due to the extent of urbanization and the spread of suburbia in the cities studied this issue, its influencing factors and strategies for strengthening the feeling of social development and social security in the cities has become a necessity. Methods In this descriptive study, analysis and information gathered through extensive literature survey and questionnaire and SPSS software using Arc GIS data has been analyzed. The results indicate that the social balance, social security and the spread of suburbia inverse relationship exists and is increasing the number of marginalized social status will be more unbalanced. According to the results of research appropriate ways to improve the quality of life in marginalized areas Shiraz is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Shiraz
  • marginalization
  • Social security