امکان سنجی کشت محصول گندم با استفاده از منطق بولین (مطالعه موردی: شهرستان شوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا

2 عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه علوم و تحقیقات

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

در بین عوامل مختلف تاثیر گذار در تولید محصول گندم، شرایط محیطی و اقلیمی از مهم‌ترین متغیرهایی هستند که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرند. با توجه به استعداد و ظرفیت‌های تولید گندم در شهرستان شوش، بررسی جامعی بر اساس آمار 12 ساله عناصر اقلیمی و شناسایی عوامل محیطی انجام گرفت. آنگاه بر اساس مدل بولین (Boolean) در محیط GIS رابطه بین هر یک از پارامترهای محیطی و اقلیمی موثر در کشت گندم مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، نواحی مستعد کشت گندم در شهرستان شوش شناسایی شد. نتایج حاکی از آن است که این شهرستان از لحاظ کشت گندم آبی، شرایط و استعداد مساعدی را دارا می باشد، اما گندم دیم کشت نمی‌شود و مناسبترین مکان جهت کشت گندم مناطق شمال و شمال شرق شهرستان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wheat Crop Cultivation Feasibility using Boolean Logic (Case Study: City of Shush)

چکیده [English]

Among the many factors influencing the wheat production, environmental conditions and climate are the most important variables that need to be scrutinized. According to the talents and capacities of wheat production in the city of Shush, according to the 12 year comprehensive review of climatic and environmental factors were identified. Then based on Boolean logic in GIS environment between any of the environmental and climatic parameters were studied in wheat. Finally, wheat prone areas were identified in the city of Shush.The results indicate that the city of Wheat cultivation, favorable conditions and has the talent is, But culture is made of wheat and wheat growing areas of the north and northeast of the city, the best place for you is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boolean logic
  • wheat
  • Shush
  • Climatic Elements
  • Environmental Factor