ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه ولدیان با استفاده از روش آنبالاگان، شرق شهرستان خوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

زمین لغزش ها از جمله بلایای طبیعی محسوب شده که هر ساله خسارات جانی و مالی قابل ملاحظه ای به جوامع بشری وارد می آورند. در راستای اجتناب از خطر، شاید به طور مستقیم قابل سنجش ترین نوع خطر باشد. تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش برای تعیین مناطق با خطر بالا در همین راستا صورت می گیرد. هدف از این مقاله بررسی خطر زمین لغزش روستای ولدیان از طریق تهیه لایه های اطلاعاتی و عوامل مؤثر بر خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و روش آنبالاگان در مقیاس 1:250.000 است. لایه های اطلاعاتی زمین شناسی، شیب، بارندگی، زلزله و جهت شیب به‌عنوان عوامل مؤثر بر خطر وقوع زمین لغزش منطقه شناسایی و به منظور تحلیل خطر مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش به دست آمده مشخص نمود که حدود 9% از سطح روستا در محدوده خطر «خیلی بالا» و33% در محدوده خطر «بالا» قرار می-گیرد. این واقعیت بیان گر حساسیت زیاد روستا نسبت به پدیده لغزش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Landslide hazard evaluation and zonation mapping in Valdian area Using Anbalagan method, East Khoy

نویسنده [English]

  • HASSAN HAJI HOSSEINLOU
چکیده [English]

Landslides are one of the most destructive phenomena of nature that cause damage to both property and life every year, and therefore, landslide susceptibility zonation maps are needed for future developmental activities ;Nevertheles , due to complex nature of landslides, usually,a reliable susceptibility map could not prepared by a simple method. For this reason, many procedures have been used to produce such maps. Using Anbalagan Sets to produce a landslide susceptibility map of viliage valdian aria in 1:250000 scale is the main purpose of the present study. Geology, slope angle, rainfall, earthquake and slope aspect were considered as the main landslide factors in the study area. According to produced map, about 9% of the study area is classified as very high susceptibility and about 33% as high susceptibility area. The sudy shows the high sensitivity of viliage valdian aria to slope instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Landslide
  • zonation
  • Anbalagan
  • Valdian"