مجالس منطقه ای حلقه مفقوده سیستم قانون گذاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه تهران

3 علوم تحقیقات

چکیده

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه انتخاب نمایندگان برای کمیسیون های تخصصی مجلس ، عدم آشنایی نمایندگان جدید با روند قانون گذاری و عدم ساختار مناسب جهت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها که برابر اصول قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می باشد ، با شرایط و وظایف واگذارشده به ایفائ نقش در جهت رفع محدودیت ها ی فعلی وتقویت نهاد قانون گذاری در انجام مناسب وظایف بپردازد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regional parliaments as the missing link in the legislative system in Iran

نویسندگان [English]

  • abdolreza farajirad 1
  • zahra pishghahi 2
  • jafar hesarinegad 3
1 olom tahghighat
2 tehran
3 olom tahghighat
چکیده [English]

Legislative system in the Islamic Republic of Iran follows a specific pattern due to the necessity of compliance with the rules of adopted legislation. In parallel parliament, there are also parliamentary oversight and decision-making such as the Guardian Council,, the selection procedure for representatives of the specialized parliamentary commissions, lack of familiarity of the new representatives of the legislative process and the lack of facilities for monitoring the decisions of city council that the principles of the constitution is the duty of the Guardian Council and parliament, have caused that the legislative process is slow and does not have the necessary strength. take advantage of public participation in regional planning , appropriate use of local resources, guidance of national budgets to projects needed by the people, absorption and utilization of social capital and financial in order to implement sustainable development and monitor and refine them to bear the decisions of city council. And the terms of the tasks assigned to a role in order to overcome the current limitations of legislation and strengthening institutions in carrying out their duties properly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legislature
  • Regional parliaments
  • Public participation in planning and decision-making
  • Political development