بام سبز راهکار مؤثر برای کاهش آلودگی ساختمان‌ها در شهر (ارائه درس آموخته‌های حاصل از دو استاندارد لیید و برییم در ساختمان‌های ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز و آکسفورد

2 هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

افزایش آلودگی‌های حاصل از ساختمان‌ها توجه به روش‌های کاهش آن را حائز اهمیت نموده است. راهکارهای مختلفی در این زمینه با هدف کاهش آلودگی محیط ارائه شده است. برخی از این راهکارها شامل کاهش آلایندگی ساختمان، کاهش تولید و انتشار دی‌اکسید کربن، جداسازی کربن، افزایش طول عمر پشت‌بام، کاهش تولید زباله با استفاده از خاک پشت‌بام به عنوان یک لندفیل کوچک برای زباله هایی با حجم کم .در این مقاله با رویکرد کیفی به بررسی الزامات دو استاندارد مطرح ساختمان‌های سبز و تطابق آن با مقررات ملی ساختمان پرداخته می‌شود. استدلال منطقی و استفاده از یافته‌های دیگر محققان، دست‌آورد اصلی در حصول نتیجه به شمار می‌آید. به دلیل کمبود فضای خالی برای توسعه درختکاری در شهرها، بام سبز نقش موثرتری دارد. می‌توان در این ساختارها با کنترل آلاینده‌هایی مانند دی اکسید کربن و نیز زهکشی فاضلاب‌ها، از درس آموخته‌های استانداردهای بین المللی نیز بهره برد. براساس چارچوب‌های تدوین شده در دو استاندارد ساختمانی لیید و برییم و تجربه موفق کاربرد آنها در دیگر کشورها می‌توان بر لزوم استفاده و گسترش بام سبز در کشور و تعیین آن بعنوان راهکاری الزام آور در مقررات ملی ساختمان بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Green Roof An effective solution to reduce the pollution of buildings in the city (results according to the recipe in leed and bream)

نویسنده [English]

  • nehri nishaboori 1
1 tehran markaz
چکیده [English]

Increasing the pollution of the place, especially the impact of buildings on human beings, has led to finding solutions that reduce pollution in the environment. The extent and importance of the issue of pollution in the environment makes it more urgent to address these guidelines. It illustrates the solutions that operate on the basis of various approaches to the object and purpose of controlling the pollution of buildings. Reducing contamination, carbon dioxide emissions, carbon sequestration, increasing the life span of the roof, reducing waste production using the bottom soil as a small landfill for waste with a very low amount, increasing water quality by drainage of sewage, and creating an insulation against noise pollution. To achieve this goal, because of the high density in cities and the lack of space for the expansion of green space, green roofs are much more effective. To justify what our horizons are in the design and use of green roofs to control contaminations such as carbon dioxide and the use of optimal water recycling systems, there are instructions and definitions that can be found in the set of recommendations and in the expression And it is standardized in design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green roof
  • leed.bream
  • air pollution reduction
  • Sustainable architecture