طراحی مفهومی پارک های طبیعت گردی به عنوان تاسیسات گردشگری و تدوین ضوابط اجرایی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی

2 استاد دانشگاه علوم تحقیقات

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مفهومی پارک های طبیعت گردی به همراه چگونگی اجرایی شدن آن در ایران منطبق بر نمونه مطالعاتی Awelani Eco-tourism Park در آفریقای جنوبی است.
نتایج این پژوهش که با استفاده از روش اسنادی در بررسی پیشینه پژوهش و روش رگرسیون چندگانه توام صورت گرفته نشان می‌دهد که پارک های طبیعت گردی می توانند عرصه های طبیعی را برای انجام رشته های طبیعت گردی ویژه گردشگران مهیا سازند؛ به گونه ای بالاترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و پایبندی کامل به اصول توسعه پایدار محقق شود.
در این پژوهش سه عامل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اصول توسعه پایدار، مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش در چهار طبقه، شامل کارشناسان طبیعت گردی ادارات کل میراث فرهنگی 31 استان کشور، کارشناسان محیط زیست، جنگل ها و مراتع، فعالین طبیعت گردی، تورگردانان و راهنمایان، مجموعا از 227 نفر تشکیل شده است. نتایج ناشی از تحلیل پرسشنامه های این پژوهش نشان می دهد که فرضیه پژوهش مبنی بر تحقق حضور ضابطه مند گردشگران در محیط های طبیعی با طراحی و بومی سازی مفهوم بین المللی پارک های طبیعت گردی و در نتیجه حفاظت از منابع طبیعی محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual design of ٍٍٍEcotourism Parks as a tourism facilities and condification of their administrative regulations

نویسندگان [English]

  • Shirin Najvan 1
  • Mohsen Ranjbar 2
1 Tourism Expert
چکیده [English]

Ecotourism parks as a natural resort provides for sustainable tourism in harmony with preserving the environment and having benefits for local community.
mainly this survey is to refine the pre-formed concepts that considers tourist as a destructor of nature and introducing human as a part of nature makes the way for his presence in unspoiled nature once more this time to preserve the nature and natural resources, the factor with no substitute.
To realize this plan, establishing ecotourism parks necessitates to prepare two pillars: natural resorts and tourists. Doing so natural resorts will be in form of ecotourism parks not only because of enjoying variety of natural capacities but also because of associating with park concept can provide the tourists with their required accommodation and food service. On the other hand the tourist who is going to get into such a valuable treasure of country natural resource undoubtedly is not a man without knowledge and good culture as he is titles as Eco tourist. He feels responsible to preserve the nature, benefit the society and learn new things

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism"
  • "Eco-Tourism"
  • "Eco-Tourism Park"
  • "administrative"