مکان‌یابی مراکز تربیتی استعدادهای برتر با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

3 عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

ارتقاء سطح تربیت در افراد برگزیده و مستعد جامعه، درگرو احداث مراکز تربیتی استعدادهای برتر می‌باشد که می‌تواند افرادی را تربیت نماید که در آینده‌ای نزدیک مسئولیت‌های مهمی را در سطوح ملی عهده‌دار شوند. شهر کرج به لحاظ داشتن تراکم‌ جمعیتی زیاد در سال‌های اخیر و همچنین تنوع در برخورداری از سطوح اجتماعی-اقتصادی متفاوت، ضرورت بیشتری نسبت به سایر شهرهای ایران جهت احداث مراکز تربیتی استعدادهای برتر دارد. در این تحقیق از مدل فرآیند تحلیل شبکه برای رتبه‌بندی معیارهای دخیل در مکان‌یابی استفاده‌شده است. ابتدا معیارهای مؤثر در فرآیند مکان‌یابی تعیین و در قالب داده‌های جغرافیایی در نرم‌افزار ArcGIS آماده‌سازی شده‌اند. سپس لایه‌های اطلاعاتی در فرآیند تحلیل شبکه‌ای وزن دهی و آنگاه همپوشانی وزن‌دار لایه‌های جغرافیایی باارزش‌های نسبی به‌دست‌آمده صورت پذیرفت. در انتها مکان‌های پیشنهادی مراکز تربیتی بر اساس اهمیت، اولویت‌بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب اولویت، مراکز جمعیتی رجایی شهر، عظیمیه، شاهین ویلا در رتبه اول تا سوم جهت احداث مراکز تربیتی استعدادهای برتر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational locate top talent by using a combination of Analytic Network Process (ANP) and Geographic Information System (GIS) (Case Study: Karaj (

چکیده [English]

Chosen people, conducive to the promotion of education in society, depends on the establishment of training centers for top talent that can lead to people who are responsible for important tasks in the near future. The city of Karaj in terms of high-density population in recent years and also enjoy variety in different socio-economic levels, more necessary than in other cities in Iran for the construction of training centers is superior talents. The study of network analysis to rank the criteria involved in the selection process model is used. The effective criteria in the selection process and in determining geographic data in ArcGIS software have been prepared. The weighted network analysis process and data layers in the layers overlap geographically weighted relative profound obtained was performed. Finally, the proposed locations based on the importance of training centers, were ranked. The results showed that in order of priority population centers Rajaee Shahr, Azimiyeh, Shahin Villa in the first and third top talent to build training centers are located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Centers
  • superior talent
  • process network analysis
  • geographic information systems
  • Karaj