مناطق مستعد توسعه ژئوسایت ها بر اساس روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

ژئوسایت ها علاوه بر ارزش های علمی، دارای ارزش های حفاظتی، فرهنگی، زیبایی، اجتماعی و اقتصادی نیز می باشند. براین اساس در تحقیق حاضر ژئوسایت های شهرستان مریوان مورد مطالعه قرار گرفته شده اند. برای این منظور 12 ژئوسایت مهم شهرستان شناسایی و ارزیابی شده اند. به‌منظور ارزیابی ژئوسایت ها از سه روش جم، فاسیلاس و کوبالیکوا استفاده شده است و پس از ارزیابی با استفاده معیارها و زیر معیارهای هر کدام از روش‌ها، بر اساس امتیازات بدست‌آمده ژئوسایت های منطقه رتبه بندی شده اند. پس از ارزیابی ژئوسایت ها نقشه پهنه بندی مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم تهیه شده است. برای این منظور از 8 پارامتر استفاده شده و به منظور انجام پهنه بندی از مدل تلفیقی فازی و AHP استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که دریاچه زریبار، دشت بیلو و ناوطاق و منطقه قمیچان داری بالاترین ارزش هستند، همچنین باتوجه به معیارهایی در این روش ها مد نظر بود می توان گفت که ژئوسایت‌های منطقه از نظر مدیریتی و حفاظتی وضعیت مناسبی ندارند بنابراین ضروری است که به منظور توسعه صنعت ژئوتوریسم در شهرستان در زمینه مدیریتی، حفاظتی و آگاهی سازی مردم اقدامات لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prone areas the development of geosites based on assessment methods And zoning (Case study: Marivan)

نویسندگان [English]

  • hamid ganjaeian 1
  • Mojdeh Feridoni Kordestani 2
  • Atrin Ebrahimi 3
2 Kharazmi UNIVERSITY
3 Tabriz University
چکیده [English]

Geosites in addition to academic values, protective values, cultural, aesthetic, social and economic requirements. Based on this research geosites in the city of Marivan, have been studied. For this purpose the city 12 geo sites have been identified and assessed. This research To evaluate the geosites three methods have been used Gam, Fassoulas and Kubalikova. And after evaluation criteria and sub-criteria using any of the methods, based on the scores obtained, the regional geo sites are ranked. After evaluating geosites, maps zoning areas prone to the development of geotourism is provided. For this purpose, 8 parameter is used And in order to do zoning, the fuzzy logic model AHP is used. The results indicate that Zribar Lake, Plain Bilo, Plain Navtagh and Zone Ghamchian have the highest value. Also, the criteria were considered in these methods can be said that the management and protection of regional geosites not suitable It is therefore essential to develop geotourism industry in the city on the management, conservation and public awareness raising activities is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geosites
  • Marivan
  • Gam
  • Fassoulas
  • Kubalikova