معماری از طبیعت پیروی میکند (زیست الگو رویکردی هوشمندانه برای صرفه جویی انرژی در پوسته های ساختمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه معماری، تبریز، ایران

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تبریز، گروه معماری، تبریز، ایران

چکیده

از سال 1970 تاکنون، یکی از مسائل مهم در سراسر جهان کمبود انرژی در کنار مصرف بالای سوخت بوده است. معماران تلاش می‌کنند تا راهکارهایی را برای مدیریت و مصرف انرژی در ساختمان‌ها پیدا کنند. یکی از روش‌های نوآورانه در این زمینه زیست الگو (بیومیمیکــری) است. زیر مجموعه این دانش ایجاد پوسته‌ای است که ارتباط ساختمان‌ها با محیط از طریق آن برقرار می‌شود. مدیریت مناسب پوسته ساختمان می‌تواند تقاضای انرژی در ساختمان را به طور قابل توجهی کاهش دهد. هدف اصلی این مقاله بررسی قابلیت صرفه جویی در مصرف انرژی با به کارگیری روش زیست الگو در طراحی پوسته ساختمان هاست. به منظور تحقق این هدف، روش تحقیق به منظور دستیابی به چهار هدف طرح ریزی شده است. اولاً، با استفاده از این روش، تحقیق عمیقی در خصوص زیست الگو، پوسته و زیست الگو در ایجاد پوسته از طریق بررسی منابع علمی موجود در این زمینه انجام شد. ثانیاً، بررسی‌های نمونه های موردی بین المللی از نظر استفاده از زیست الگو و همچنین تأثیر آن بر کاهش مصرف انرژی ساختمان ارائه و آنالیز خواهند شد. در نهایت، این بررسی با ارائه رهنمودهایی برای طراحی پوسته ساختمان به منظور مصرف مؤثرتر انرژی در ساختمان‌ها پایان می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Architecture Follows Nature(Biotechnology A smart approach to energy conservation in building skins)

نویسندگان [English]

  • saba kheradmand 1
  • hassan satari sarbangholi 2
چکیده [English]

Since 1970, a major problem worldwide is energy shortage along with the high consumption of energy in buildings. Architects are attempting to find solutions for managing buildings energy consumption. One innovative approach is Biomimicry. A subcategory of biomimicry is building skin which forms the entire exterior of the building. It is the boundary through which the buildings interaction with the environment occurs.
Proper management of the building skin can significantly reduce the building's energy demand. The main objective of this paper is to investigate the ability of reducing energy consumption by applying the biomimicry approach on buildings skin design. In order To achieve this aim, a research methodology has been designed to accomplish four objectives. First, it will carry out an in depth research on biomimicry, skin, and biomimicry in building skin through the study of existing literature. Second, international case studies will be presented and analyzed in terms of usage of biomimicry, in addition to, the impact it had on reducing the buildings energy consumption. Finally it will conclude with guidelines for building skin biomimicry design for more efficient energy consumption in buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomimicry
  • building skin
  • Energy efficiency
  • architecture
  • investigation