اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در راستای احیاء بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجویی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، واحد تحصیلات تکمیلی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران

چکیده

بافت‌های فرسوده محدوده‌هایی از قلمرو شهری می‌باشند که در مواجه با برخی ویژگی‌های منفی، در نظام شهرها هستند. این محلات از انواع کمبودها ومشکلات از قبیل فرسودگی‌های ظاهری وکالبدی، ضعف زیر ساخت‌ها و خدمات شهری، بزهکاری‌های اجتماعی ومشکلات فرهنگی و انواع معضلات اقتصادی رنج می‌برند، این بافت‌ها به رغم تمامی نقاط ضعف و کمبودها، جزئی ازشهرها به حساب می‌آیند و به نظر می‌رسد بافت‌های فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبانگیر آن، کارامدترین رویکردی که بتواند برای مواجهه با کاستی‌ها و نارسائی‌ها اتخاذ نمود رویکرد مشارکتی با اهداف و توسعه پایدار باشد. بین شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری، روابط تنگاتنگی وجود دارد؛ از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار در بافت‌های فرسوده محله جلفای اصفهان با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی به منظور تعیین هم تغییری دو مجموعه متغیر، انجام گرفته است. در این پژوهش با توجه به مولفه‌های مورد بررسی روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی، توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف‌گذاری کاربردی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking the components of sustainable development towards restoring old bone (Case Study: Jolfa district of Isfahan)

چکیده [English]

Urban areas are the deteriorated areas of the territory in the face of some negative features, in the cities. The areas suffering from problems such as Frsvdgyhay somatocutaneous appearance, poor infrastructure and utilities, social delinquency and problems of cultural and economic problems of suffering,The tissues in spite of all the weaknesses and shortcomings, the cities are considered minor and appears to be damaged due to the scope and severity of the problems facing the most efficient approach to deal with the defects and shortcomings adopted a partnership approach with the objectives and sustainable development.The indices identify distressed areas and sustainable urban development, there is a close relationship;Therefore, this study aimed to investigate the relationship between the old context and identify indicators of sustainable development in distressed areas Jolfa district of Isfahan using canonical correlation analysis to determine change two sets of variables was conducted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distressed areas
  • Sustainable development
  • Analytical Hierarchy
  • Jolfa district of Isfahan