عوامل موثر در توسعه و گسترش پایدار مناطق سبز در محدوده ها و حومه های شهری (نمونه مورد مطالعه : شهرکرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازیT دانشگاه بوعلی سینا ، همدان دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

2 ندارم

3 کارمند شهداری همدان

چکیده

توسعه محیط های مناسب، جهت ایجاد شبکه های سبز شهری، به منظور ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندی، از ملزوماتی است که می تواند از رشد بی قاعده و قانون، بلوک های شهری و تخریب باغ ها و فضاهای سبز در محدوده ها و حومه های شهرها، جلوگیری نماید.شهر کرج، به دلیل مهاجرت ها و تغییرات جغرافیایی سال های اخیر، با افزایش جمعیت رو به رو بوده است.این افزایش جمعیت، گسترش نامتعادل و توسعه ی نامناسب شهری را در پی داشته است. هدف از این مقاله، بررسی عوامل موثر در توسعه و گسترش پایدار مناطق سبز در محدوده و حومه شهر کرج است که با نرم افزار GIS انجام شده است. براین اساس، ضمن بررسی نقشه های وضع موجود محدوده، تجزیه و تحلیل داده ها و در نظرگرفتن ویژگی های تاثیر گذار، محدوده های مختلف در شهر کرج، شناسایی و نهایتاً در قالب طرحی پیشنهادی، شبکه های مناسب سبز شهری، جهت دستیابی تعادل اکولوژیکی و ساماندهی فضاهای سبز شهری، توسط نرم افزار(GIS) ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stable Development and Expansion of Green Areas in the Sector and Suburbs of the City of Karaj (Achieved by using the Gis software)

نویسندگان [English]

  • hasan sajadzadeh 1
  • amir moghassemi 2
  • mostafa ghare baghi 3
1 Associate Professor Of Urban Design in University of Hamadan Bu- AliSina, Faculty of Art and Architecture, Hamadan, Iran.
2 nothing
3 Hamedan Municipality employee
چکیده [English]

One of the necessities to stop the unrestricted and unruly growth of urban blocks in inappropriate directions is designing suitable environments in order to produce urban green network areas to develop the quality level of city life. The city of Karaj has faced an increasing number of citizens due to the immigrations and geographical alterations. This increasing population will result unbalanced expansion and inappropriate city development. The effort in this article has been to identify different zones of Karaj district and giving out a suitable urban green network area by studying all the plans of the current situation of the district, analysis of the data and considering the effective characteristics of the area to reach an ecological balance and a systematic urban green area. This was done by using Gis software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable development
  • urban green network areas
  • ecological balance
  • karaj city