امکان سنجی نحوه طراحی و رنکینگ محیط طراحی در مقررات ملی ساختمان براساس استاندار LEED

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد آکسفورد تهران مرکز

2 هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

تغییرات اقلیمی جهان که وابسته به افزایش فعالیت های انسان که ماحصل آن افزایش آلودگی محیط زیست در کره زمین را باعث شده است زنگ خطر را برای آینده زندگی بشر به صدا در آید.
تعامل میان اقلیم ومعماری برای نیل به هدف کاهش آلودگی محیط از طریق کاهش مصرف انرژی و الگو قرار دادن ساختمان های سبز و پایداری در معماری از اهداف مهم این موضوع می باشد
دقت در مکان یابی در مقیاس خرد و کلان همچین احترام و مراقبت از ویژگی های محلی گیاهان و موجودات زنده همچنین هماهنگی وهمسو بودن گسترش طرح ها با ویژگی های بومی منطقه از مهمترین رکن های کعماری سبز است.
این پژوهش تلاش میکند بر اساس رده بندی محل طراحی در استاندارد Leed آنرا در غالب دستور العمل مقررات ملی ایران با روش تحلیلی و مقایسه تطبیقی با توجه به مطالعات اسنداد و پژوهش های کتابخانه ای بیاورد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The feasibility of designing and renovating design environments in the national building regulations based on the LEED Governorate

نویسندگان [English]

  • atlas fakoor 1
  • vahid ghobadiyan 2
1 Doctoral student of Islamic Azad University of Tehran-Oxford
2 Faculty Member of Tehran markaz Azad University
چکیده [English]

Climate change in the world, which has been linked to the rise in human activities, has caused alarming environmental pollution in the world to spark the future for human life.
The interactions between climate and architecture in order to achieve the goal of reducing environmental pollution by reducing energy consumption and modeling green buildings and sustainability in architecture is one of the major goals of this issue.
The precision of micro and macro scale location, as well as the respect and care of the local features of plants and living organisms, is also the coordination and consistency of the development of designs with the native features of the area of ​​the most important rocks of the colonial green.
This research tries to rank it in Leed standard according to the rules of national regulations of Iran with an analytical and comparative comparative method based on sndand studies and library researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green architecture
  • site ranking
  • Web site design
  • LEED
  • national building regulations