امکان سنجی کشت زعفران در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم و تحقیقات

3 استاد دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

زعفران یکی از با ارزش ترین گیاهانی است که در شرایط اقلیمی خاص کشت می شود بیش از 90 درصد تولید جهانی آن به ایران اختصاص دارد و علی رقم قدمت کشت آن در مقایسه با سایر محصولات زراعی در کشور و تولید آن عمدتا بر دانش بومی متکی بوده است. با بررسی اثر پارامترهای هواشناسی بر عملکرد زعفران و تعیین مناطق مساعد کشت زعفران بر اساس این پارامترها می توان در راستای توسعه کشاورزی و اقتصادی در مناطق کشت زعفران پیشرفت زیادی نمود. بدین منظور در این تحقیق آمار و اطلاعات 27 ساله مهمترین پارامترهای هواشناسی موثر بر کشت زعفران از سایت هواشناسی برای پنج ایستگاه سینوپتیک دریافت و پس از تطبیق تاریخ هجری شمسی با میلادی و بازسازی داده ها ، میزان تاثیر هر کدام از این پارامترها در مناطق مورد مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با استفاده از نرم افزارهایARC/GISAو ARC/INFO نقشه های مربوطه تهیه و از تلفیق آنها نقشه نهایی بدست آمد که نشان داد 65 درصد منطقه مورد مطالعه قابلیت کشت زعفران را دارد که بیشتر این مناطق در غرب و مرکز استان قرار دارند و مناطق ضعیف در بخشی از جنوب شرق استان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

peview of potential point for saffron cultivation in kermanshah provice the authors

نویسندگان [English]

  • shahriar khaledi 1
  • sareh faramarzhfard 2
  • masoud mahdavi 3
1 univerciti profesor
2 universiti
3 univerciti profesor
چکیده [English]

. saffron , which is one of the most valuable plant , needs a peculiar condition to grow up. Nevertheless, over 90 percent of the cultivation of this plant is in Iran based on the local method. By the survey of the effect of the meteorological parameters on the function of saffron and appoint the auspicious region to its cultivation. Based on these factors it can be helpful in the development of agricultural and economical condition of the cultivation , so the current paper tries to evaluate the most important meteorological parameters which have the main effect on the growth saffron for the last 27 years from the five synoptic statians by the comparison the solarr and AD years then recollected these data , and analyzed them by using gis .arc info and ABC softwares . at the end ,by the compilation of these data the final map , which is shown that 65 percent of the studied region are suitable to cultivate saffron in it was achieved . These area consist of the west and center part of the province and the southeast is the week place to cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • saffron
  • Function
  • meteorological